Bazální teplota

Bazální teplota je tělesná teplota, která se měří ihned ráno po probuzení. Teplota se měří před jakoukoli fyzickou aktivitou, také před návštěvou toalety. Měření bazální teploty má vysoký význam pro ženy, které si sledují svoji plodnost, i proto je nazývána jako „bazální teplota plodnosti“.

Sledování bazální teploty považujeme za metodu sledování plodnosti, která je založena na sledování cyklických změn bazální teploty během menstruačního cyklu.

Během jednotlivých fází menstruačního cyklu se mění hodnoty bazální teploty. Ve folikulární fázi menstruačního cyklu hladiny estrogenu stoupají, a tím způsobují zvýšení bazální teploty. Po ovulaci, stoupají hodnoty hormonu progresteron a ty navyšují hodnoty bazální teploty ještě více. Nárůst teploty je poměrně malý, avšak může být indikátorem ovulace.

Pokud bude žena sledovat svoji bazální teplotu pravidelně, bude jasně patrný nárůst teploty po ovulaci. Zvýšení teploty přetrvává až do konce cyklu, kdy začne menstruace. Pomocí bazální teplody následně dokáže žena odhalit své plodné dny, které jsou přibližně v období ovulace, pravděpodobnost těhotenství je tehdy nejvyšší.

Bazální teplota nemá naprostou spolehlivost, může být ovlivněna několika faktory jako je například nemoc, nepravidelný spánek, stres, alkohol a mnoho dalších.