FAQ

Náklady na dodání zboží na libovolnou doručovací adresu na území České republiky představují částku 100 Kč.

Objednávky s částkou nad 1 500 Kč mají dopravu zdarma.

Dodání zboží zajišťuje společnost GLS, General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o. GLS zajišťuje spolehlivé kurýrní služby vysoké kvality a svým portfoliem služeb nabízí vysoký komfort doručování balíků pro tisice zákazníků denně po celé České republice.

Lhůta dodání představuje 10 pracovních dnů a začíná běžet po zaplacení objednávky Kupujícím: 

  • při platbě platební kartou prostřednictvím platební brány začíná lhůta momentem doručení potvrzení o přijetí objednávky.

Lhůta dodání se považuje za splněnou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě smluvnímu přepravci nejpozději v poslední den dané lhůty.

Doprava zdarma je určena pro Kupující, jejichž objednávka je vyšší nebo rovna částce
1 000 Kč. Pro objednávky s hodnotou nad 1 500 Kč nebude Prodávající Kupujícímu účtovat náklady na balení a dodání zboží.

Cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit následujícím způsobem:

  • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány podle pokynů příslušného poskytovatele služeb elektronické platební brány.

Závazek Kupujícího zaplatit cenu zboží a cenu nákladů na balení a dodání zboží ve smyslu objednávky je splněn momentem připsání platby ve výši kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.

Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád Prodávajícího. Kupující byl řádně seznámen s Reklamačním řádem a informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit a o provádění záručních oprav v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele v době před uzavřením kupní smlouvy tak, že Prodávající umístil tyto VOP, jejichž součástí je Reklamační řád, na příslušné podstránce Lejdyeshopu s názvem Všeobecné obchodní podmínky.