Těhotenství a kojení
Rizikové těhotenství: co by měla vědět každá budoucí maminka

Rizikové těhotenství: co by měla vědět každá budoucí maminka

Těhotenství je pro většinu obdobím radosti a očekávání, ale pro některé ženy může být i zdrojem obav. Vyšší věk i nárůst počtu žen po umělém oplodnění zvyšuje výskyt komplikací během těhotenství. Co přesně je rizikové těhotenství, jaké jsou jeho hlavní důvody a jak vzniká nárok na neschopenku? 

V tomto článku najdete: 

Co to je rizikové těhotenství?   

Jednoduše řečeno, za rizikové těhotenství se považuje stav, kdy existuje zvýšené nebezpečí možných komplikací jak pro matku, tak pro miminko. Mezi faktory, které mohou přispět k jeho vzniku, patří zejména umělé oplodnění pomocí IVF a věk budoucí maminky, pokud překročil hranici 35 let. Aby se zabránilo potenciálním obtížím, je nezbytné dodržovat speciální lékařská doporučení. Ta bývají individuální a odvíjí se od zdravotního stavu maminky i plodu.  

Rizikové těhotenství a nárok na neschopenku 

Kdy jít na rizikové těhotenství? Je třeba mít na paměti, že nárok na neschopenku nevzniká automaticky. Rozhoduje o něm ošetřující lékař, který nejprve zhodnotí vážnost rizika, zdravotní stav i náročnost práce.  

Nemocenská během rizikového těhotenství  

Stejně jako během pracovní neschopnosti, tak i při rizikovém těhotenství mají zaměstnankyně i OSVČ, které si platí nemocenské pojištění, nárok na finanční příspěvek. Jeho výše se vypočítává na základě celkového hrubého příjmu za posledních 12 měsíců a je redukována podle stanovených hranic. Dávky nemocenské se mění podle délky dočasné pracovní neschopnosti.  

 • Prvních 14 dní je náhrada mzdy 60 % z redukovaného vyměřovacího základu 

 • Od 15. dne do 30. dne je nárok 60 % 

 • Od 31. dne do 60. dne je nárok 66 % 

 • Od 61. dne je nárok 72 % 

Vycházky a kontroly během rizikového těhotenství  

Je třeba počítat s tím, že i během těhotenské neschopenky vás může navštívit kontrola. Maximální doba venku by měla být 6 hodin denně, což je dostatečný čas na to, abyste si užila procházku a dobila energii. Mimo to je možné udělat zastávku u lékaře, když je to potřeba. Během těhotenství je také možné změnit místo pobytu.  

Důvody rizikového těhotenství 

Rizikové těhotenství může mít řadu důvodů, z nichž některé vznikají již před plánovaným oplodněním. Do této skupiny se řadí:  

 • Vrozené vady dělohy  

 • Vrozené poruchy krevní srážlivosti  

 • Chronická onemocnění (astma, cukrovka, srdeční onemocnění, neurologická onemocnění)  

 • Vysoký krevní tlak  

 • Obezita  

Další kategorií jsou onemocnění a komplikace, které se objeví v průběhu těhotenství. Sem se řadí: 

 • Těhotenská cukrovka  

 • Preeklampsie  

 • Krvácení během těhotenství  

 • Hrozící potrat nebo předčasný porod  

 • Nedostatečná funkce placenty  

Rizikové těhotenství může být zapříčiněno i nevhodnou polohou plodu či vícečetným těhotenstvím. Důvodem však může být i nevhodné povolání maminky, např. pokud pracuje s chemikáliemi či zvedá těžké předměty.  

Těhotenství po potratu  

Většina prvních potratů není způsobena žádnými zjevnými příčinami, a proto se druhé těhotenství obvykle neřadí mezi rizikové. Nicméně, existují určité situace, kdy byste měla být opatrnější. Například pokud se vyskytla preeklampsie, problémy s placentou, vývojové vady u plodu, nepříznivá rodinná historie potratů nebo opakované potraty. Do plánování dalšího těhotenství zahrňte i lékaře, který vám se vším poradí a vy se nebudete muset zbytečně bát.  

 

Rizikové těhotenství může být výzvou, ale i přes rizika je možné si období užít. Pozitivní myšlení může přispět k celkovému duševnímu i fyzickému zdraví jak vás, tak vašeho miminka. Zkuste hledat radost v maličkostech a umožnit miminku klidný vývoj i pod dozorem lékařů.  

 

Použité zdroje: