Singclean® Těhotenský test 2v1

Skladem Skladem

Singclean® Graviclean je rychlý těhotenský test, který můžete provádět Vy sama. Zjišťuje přítomnost lidského choriového gonadotropinu (hCG), který se objevuje v moči již ve velmi časném období těhotenství.

2 testy
190,00 Kč
Včetně DPH. Poštovné a balné bude připočteno při platbě.

Singclean® Graviclean HCG Těhotenský test

Lidský choriový gonadotropin (hCG) je hormon vytvářený placentou a vylučován do moči již krátce po oplodnění. Těhotenský test obsahuje protilátky, které specificky reagují s tímto hormonem. Po ponoření proužku do vzorku prosakuje moč podél membrány. Jakmile moč obsahující hCG dosáhne testovací oblast v membráně, dojde ke vzniku barevného proužku. Nepřítomnost tohoto proužku naznačuje negativní výsledek. Pokud je test proveden správným způsobem, objeví se v kontrolní oblasti ještě jeden barevný proužek (slouží ke kontrole správnosti provedení).

Obsah balení:

1. Testovací proužek/ Test MidStream
2. Sáček s látkou proti navlhnutí (nepoužívá se)
3. Návod k použití

POŽADOVANÉ VYBAVENÍ, ALE NENÍ DODÁVÁNO
Stopky
Jednorázová nádobka na vzorky

Důležité upozornění:

1. Před provedením testu si přečtěte všechny informace v návodu k použití.
2. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vytištěné na fóliovém sáčku.
3. Skladujte v suchu při teplotě 4° - 30°C. Chraňte před mrazem.
4. Nepoužívejte, je-li sáček roztržen nebo poškozen.
5. Držte mimo dosah dětí.
6. Tato sada je určena výhradně k zevnímu použití. Nepolykejte, nepoužívejte vnitřně.
7. Neotevírejte sáček s testovací fólií, dokud nejste připraveni začít test.
8. Použitý test by měl být zlikvidován v souladu s místními předpisy.

Provedení testu:

1. Testování provádějte při běžné pokojové teplotě (15-30 °C).
2. Odeberte vzorek moči do čisté, suché nádoby.
3. Vyjměte testovací proužek z fóliového sáčku.
4. Proužek: Se šipkami směřujícími k moči ponořte testovací proužek svisle do moči na alespoň 10-15 sekund. DŮLEŽITÉ: Proužek neponořujte do moči nad vyznačenou maximální linii (MAX), jinak test neproběhne správným způsobem! Vyjměte testovací proužek z moči, umístěte jej na a neabsorpční plochý povrch a začněte měřit čas.
5. MidStream: Vzorek moči/moč lze aplikovat přímo na absorbční část, případně lze vzorek moči umístit do suché nádoby a poté ponořit do moči pouze absorpční špičku MidStream testu po dobu alespoň 10-15 sekund. Při namáčení do moči nepřekračujte šipku vyznačenou na testu. Po vyjmutí testu z moči okamžitě položte test na rovný povrch okénkem s výsledkem směrem nahoru a poté začněte měřit čas.
6. Jakmile test začne reagovat, můžete si všimnout světle zbarveného toku pohybujícího se přes oblast testovacích proužků (T) a kontrolních proužků (C) na testovacím proužku. Odečtěte výsledek do 3 minut. Pokud se neobjeví žádná barevná čára, počkejte o 1 minutu déle. Některé pozitivní výsledky mohou být pozorovány do 1 minuty nebo méně v závislosti na koncentraci hCG. Po 10 minutách už výsledek neodečítejte.

Negativní výsledek (nejste těhotná):
V oblasti kontrolní čáry (C) se objeví jedna barevná čára. V oblasti zkušební čáry (T) se neobjeví žádná čára. To znamená, že pravděpodobně nejste těhotná.

Pozitivní výsledek (jste těhotná):
Zobrazí se dvě odlišně barevné čáry. Jedna linie by měla být v oblasti kontrolní linie (C) a další linie by měla být v oblasti testovací linie (T). Jedna čára může být světlejší než druhá; nemusí se shodovat. To znamená, že jste pravděpodobně těhotná.

Neplatný výsledek:
Výsledek je neplatný, pokud se v kontrolní oblasti (C) neobjeví žádná barevná čára, i když se čára objeví v oblasti testovací čáry (T). Měli byste opakovat test s novou testovací sadou.

Co mám dělat, když už znám výsledek?

Pozitivní výsledek (2 proužky)
Navštivte co nejdříve svého gynekologa, který by Vás měl vyšetřit a potvrdit, že jste těhotná. Za jistých okolností se může stát, že dostanete falešně pozitivní výsledek. Lékař Vám rovněž poskytne další informace a rady týkající se Vašeho těhotenství. Viz také „Omezení“.

Negativní výsledek (jeden proužek)
Pokud se domníváte, že jste těhotná, přestože je výsledek negativní (například kvůli vynechání pravidelného menstruačního krvácení), můžete test zopakovat o několik dní později. Pokud je výsledek opět negativní, navštivte lékaře. Viz také „Omezení“, která jsou součástí návodu k použití.

Návod k použití je součástí balení.  

Singclean® Graviclean je zdravotnický prostředek, certifikát vydala notifikovaná osoba číslo 0123.

Pokud se dostaví nežádoucí účinky kontaktujte distributora (Servatech s.r.o. -+420 277 279 330) nebo SUKL (+420 272 185 111)

Doporučené produkty